Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła z tradycjami na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...
Biuletyn Informacji Publicznej


Kadra
  Dyrektor szkoły:
 • Maria Szul
  Wicedyrektor:
 • Agnieszka Górska
  Wicedyrektor:
 • Katarzyna Dybich
  Organ prowadzący szkołę:
 • Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie

  Biologia:
 • Monika Małecka
  Chemia:
 • Jolanta Jurkiewicz
  Edukacja dla bezpieczeństwa:
 • Justyna Borowska
  Edukacja wczesnoszkolna:
 • Wioleta Bahrynowska-Ozga
 • Izabela Dykiel
 • Albina Gołuch
 • Dorota Kalinowska
 • Agnieszka Matusik
 • Danuta Nowicka
  Etyka:
 • Alina Dudziec
  Fizyka:
 • Zdzisława Tabaszewska
  Geografia:
 • Irena Wilińska
  Historia:
 • Justyna Borowska
 • Anna Bryjak
 • Alina Dudziec
  Informatyka / Zajęcia komputerowe:
 • Jacek Grubizna
 • Wojciech Sichniewicz
 • Maria Szul
  Język angielski:
 • Iwona Bieniek
 • Agata Chądzyńska
 • Olga Hutsenko
  Język niemiecki:
 • Aleksandra Nabożny
 • Barbara Rewaj
  Język polski:
 • Małgorzata Dragon
 • Wioletta Konieczna
 • Izabela Strzelczyk
 • Małgorzata Susłowicz
  Matematyka:
 • Agnieszka Górska
 • Małgorzata Horak
 • Jolanta Jurkiewicz
 • Wojciech Sichniewicz
 • Iwona Wójciak
  Muzyka:
 • Małgorzata Tereba-Konarska
  Plastyka / Zajęcia artystyczne:
 • Małgorzata Tereba-Konarska
  Przyroda:
 • Joanna Kudlek
  Religia:
 • Joanna Geremesz
 • Grzegorz Kaczybura
 • Adam Stefan
  Technika / Zajęcia techniczne:
 • Jacek Grubizna
  Wiedza o społeczeństwie:
 • Justyna Borowska
 • Anna Bryjak
  Wychowanie do życia w rodzinie:
 • Justyna Borowska
 • Anna Bryjak
  Wychowanie fizyczne:
 • Anna Blandzi-Grubizna
 • Szymon Korzeniewski
 • Wanda Laszczyńska
 • Agnieszka Lewandowska
 • Kamil Śmigielski
  Wychowanie przedszkolne
 • Malwina Baca
 • Bogusława Brodnicka
 • Jolanta Lazar
 • Kamila Medyńska

  Doradztwo zawodowe:
 • Wioletta Tomczuk
  Nauczyciele w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych:
 • Anna Bryjak
 • Aleksandra Domańska-Jechna
 • Renata Fedorczuk
 • Roman Nowacki
 • Iwona Piwowar-Markulak
 • Beata Rakoczy
 • Anna Wiaderna
  Pedagog:
 • Katarzyna Dybich
 • Wioletta Tomczuk
  Logopeda
 • Joanna Nowak
  Psycholog
 • Magdalena Nowicka-Chwastyk
  Biblioteka:
 • Anna Blandzi-Grubizna
 • Wioletta Konieczna
 • Mariola Strzemiecka-Turowska
  Opiekun świetlicy:
 • Szymon Korzeniewski
 • Mariola Strzemiecka-Turowska
 • Wioletta Tomczuk

  Obsługa sekretariatu:
 • Jolanta Osowska – sekretarz szkoły
 • Marlena Bronowicka – pomoc sekretariatu
  Woźna:
 • Agnieszka Pożerska
 • Barbara Jarocka
  Pracownicy obsługi:
 • Jolanta Chwastyk
 • Marta Jaroszyńska
 • Bogusława Kudyba
 • Elżbieta Leśniak
 • Małgorzata Okrzyńska
  Konserwator:
 • Jerzy Wojewódzki
 • Stanisław Żuk
  Pomoc w oddziale przedszkolnym:
 • Barbara Maskiera


Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 www.sp2katy.pl