Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła z tradycjami na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...
Biuletyn Informacji Publicznej


Śladami niezłomnych
czyli Wilczym Tropem


Dolnośląski
Festiwal Nauki


uDOSTĘPniacze


BohaterON


Szkoła pamięta


Szkoła do hymnu


Szkoła z pozytywną uwagą


Narodowe czytanie


Ortograffiti


Destination Imagination


Razem na Święta


Akcja Żonkile


Program ekologiczny EkoEksperymentarium


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


Międzyszkolna sieć współpracy
w ramach realizacji programu
"Aktywna Tablica"

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich uczestniczy w programie rządowym "Aktywna Tablica". Dzięki udziałowi w programie dwie sale lekcyjne wyposażono w nowoczesne tablice interaktywne (sala 27 – biologia, sala 56 – historia), dzięki którym zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną.Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
Celem założonym przez uczestniczące w projekcie szkoły jest podniesienie skuteczności wdrażania kompetencji kluczowych.

 1. W związku z realizacją Rządowego Programu Aktywna Tablica powstała "Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli". Szkoły uczestniczące w sieci:
  1. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy
  2. Szkoła Podstawowa w Gniechowicach;
  3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich;
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im H. Sienkiewicza w Strzegomiu;
  5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy.
 2. Planowane działania w sieci:
  1. Spotkanie organizacyjne dyrektorów szkół, określenie zasad współpracy, potrzeb i oczekiwań;
  2. Wybór szkolnego e-koordynatora, którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole;
  3. Uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, w tym co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli;
  4. Zorganizowanie w każdej szkole dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu;
  5. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli: scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
 3. Dodatkowe działania szkół: wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w programie 5 godzin tygodniowo do 31 maja 2019 r.

koronawirus

rekrutacja

kalendarz

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 - 2022 www.sp2katy.pl