Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła z tradycjami na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...
Biuletyn Informacji Publicznej


Śladami niezłomnych
czyli Wilczym Tropem


Dolnośląski
Festiwal Nauki


uDOSTĘPniacze


BohaterON


Szkoła pamięta


Szkoła do hymnu


Szkoła z pozytywną uwagą


Narodowe czytanie


Ortograffiti


Destination Imagination


Razem na Święta


Akcja Żonkile


Program ekologiczny EkoEksperymentarium


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


Dokumenty

Statut (stan prawny na dzień 10 grudnia 2020) - PDF

Program wychowawczo-profilaktyczny - PDF


Zgłoszenie nowego ucznia

Rekrutacja elektroniczna (dotyczy uczniów klas pierwszych) na stronie www.katywroclawskie.rekrutacje.edu.pl. Wygenerowany i podpisany wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Karta zapisu dziecka do szkoły (dotyczy uczniów klas 2-8) - PDF


Wnioski

Wniosek - zwolnienie z nauki drugiego języka obcego - WORD PDF

Wniosek - odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego - WORD PDF


Zajęcia pozalekcyjne

Regulamin zajęć pozalekcyjnych - PDF

Deklaracja udziału w zajęciach pozalekcyjnych - PDF


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Procedury związane z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej - PDF

Wniosek o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną - PDF

Rezygnacja z zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej - PDF

Wniosek - indywidualny program nauki, indywidualny tok nauki - PDF

Wniosek - indywidualne nauczanie - PDF

Wniosek - zindywidualizowana ścieżka kształcenia - PDF

Wniosek - terapia Biofeedback - PDF


Wychowanie fizyczne -
wnioski i oświadczenia

Procedura uzyskiwania przez uczniów zwolnień z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego - PDF

Wniosek - zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - WORD PDF

Wniosek - zwolnienie z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego - WORD PDF

Oświadczenie rodziców - zwolnienie z obowiązku obecności dziecka na zajęciach wf - WORD PDF


Regulaminy

Regulamin biblioteki - PDF

Regulamin wycieczek - PDF

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych - PDF

Regulamin dotyczący bezpieczeństwa uczniów korzystających z dowozu do szkoły - PDF


Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w szkole - PDF


Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +

Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów/nauczycieli (Zdalna Szkoła) - PDF

Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów/nauczycieli (Zdalna Szkoła +) - PDF

Wniosek o użyczenie laptopa - WORD PDF


Inne

Plan zamówień publicznych na rok 2022 - PDF

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - PDF

koronawirus

rekrutacja

kalendarz

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 - 2022 www.sp2katy.pl