• RODO

   • W związku z wejściem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego "RODO"), przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka nr 2 w Kątach Wrocławskich.

    Administratorem danych osobowych jest:
    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kątach Wrocławskich

    Inspektorem Ochrony danych jest:
    Adam Korzuch
    e-mail: korzuch@infoic.pl

     

    Cel przetwarzania danych:

    • działalność statutowa szkoły w oparciu o przepisy prawa krajowego i miejscowego
    • uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami);
    • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.

    Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.
    Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji statutowej działalności szkoły lub w okresie obowiązywania umów. Dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę.

    Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Janusza Korczaka w Kątach Wrocławskich Państwa danych osobowych:

    • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
    • prawo do sprostowania danych;
    • prawo do usunięcia danych;
    • prawo do ograniczenia przetwarzania;
    • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;
    • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe).


    Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
    Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
    ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
    tel.: 22 860 70 86

    Pragniemy zapewnić, że Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kątach Wrocławskich dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

     

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka
   • ul. Brzozowa 6, 55-080 Kąty Wrocławskie Poland
   • (+48) 71 316 65 15
  • Logowanie do strony