• Statut (stan prawny na dzień 1 września 2023) -  PDF

    Program wychowawczo-profilaktyczny - PDF


    Zgłoszenie nowego ucznia

    Karta zapisu dziecka do szkoły - PDF 


    Wnioski

    Wniosek - zwolnienie z nauki drugiego języka obcego - WORD PDF

    Wniosek - odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego - WORD PDF


    Zajęcia pozalekcyjne

    Regulamin zajęć pozalekcyjnych - PDF
     
    Deklaracja udziału w zajęciach pozalekcyjnych - PDF

    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

    Procedury związane z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej - PDF

    Wniosek o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną - PDF

    Rezygnacja z zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej - PDF

    Wniosek - indywidualny program nauki, indywidualny tok nauki - PDF

    Wniosek - indywidualne nauczanie - PDF

    Wniosek - zindywidualizowana ścieżka kształcenia - PDF

    Wniosek - terapia Biofeedback - PDF
     

    Wychowanie fizyczne - wnioski i oświadczenia

    Procedura uzyskiwania przez uczniów zwolnień z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego - PDF

    Wniosek - zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - PDF

    Wniosek - zwolnienie z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego - PDF

    Oświadczenie rodziców - zwolnienie z obowiązku obecności dziecka na zajęciach wf - PDF
     

    Regulaminy

    Regulamin biblioteki - PDF

    Regulamin wycieczek - PDF

    Regulamin korzystania z telefonów komórkowych - PDF

    Regulamin dotyczący bezpieczeństwa uczniów korzystających z dowozu do szkoły - PDF
     

    Duplikaty

    Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - PDF

    Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - PDF


    Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

    Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w szkole - PDF
     

    Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +

    Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów/nauczycieli (Zdalna Szkoła) - PDF

    Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów/nauczycieli (Zdalna Szkoła +) - PDF

    Wniosek o użyczenie laptopa - PDF
     

    Inne

    Plan zamówień publicznych na rok 2022 - PDF

    Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - PDF

     
     

     

     

     

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka
   • ul. Brzozowa 6, 55-080 Kąty Wrocławskie Poland
   • (+48) 71 316 65 15
  • Logowanie do strony