Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła z tradycjami na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...
Biuletyn Informacji Publicznej


Śladami niezłomnych
czyli Wilczym Tropem


Dolnośląski
Festiwal Nauki


uDOSTĘPniacze


BohaterON


Szkoła pamięta


Szkoła do hymnu


Szkoła z pozytywną uwagą


Narodowe czytanie


Ortograffiti


Destination Imagination


Razem na Święta


Akcja Żonkile


Program ekologiczny EkoEksperymentarium


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


RODO

W związku z wejściem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego "RODO"), przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kątach Wrocławskich.

Administratorem danych osobowych jest:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich

Inspektorem Ochrony danych jest:
Adam Korzuch
e-mail: korzuch@infoic.pl

  Cel przetwarzania danych:
 • działalność statutowa szkoły w oparciu o przepisy prawa krajowego i miejscowego
 • uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami);
 • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji statutowej działalności szkoły lub w okresie obowiązywania umów. Dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę.

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kątach Wrocławskich Państwa danych osobowych:

   
 • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe).

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel.: 22 860 70 86

Pragniemy zapewnić, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.


koronawirus

rekrutacja

kalendarz

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 - 2022 www.sp2katy.pl