Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła z tradycjami na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...
Biuletyn Informacji Publicznej


Śladami niezłomnych
czyli Wilczym Tropem


Dolnośląski
Festiwal Nauki


uDOSTĘPniacze


BohaterON


Szkoła pamięta


Szkoła do hymnu


Szkoła z pozytywną uwagą


Narodowe czytanie


Ortograffiti


Destination Imagination


Razem na Święta


Akcja Żonkile


Program ekologiczny EkoEksperymentarium


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +Projekt Zdalna Szkoła + stanowi kontynuację projektu Zdalna Szkoła, a jego celem jest doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo, w tym pochodzącym z rodzin wielodzietnych.

Gmina Kąty Wrocławskie pozyskała dofinansowanie w kwocie 74 943,00 zł w ramach którego zakupiono 34 zestawy komputerowe w skład których wchodzą: Laptop ASUS wraz z oprogramowaniem, mysz bezprzewodowa oraz torba na laptopa.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich otrzymała 6 zestawów komputerowych w skład których weszły: laptopy ASUS wraz z oprogramowaniem, myszami bezprzewodowymi oraz torbami na laptopa.

Laptopy będą bezpłatnie użyczone uczniom z rodzin wielodzietnych na czas zdalnego kształcenia.

Nr umowy o powierzenie grantu:
913-0005-147 z dnia 27.10.2020 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"
Działanie nr 1.1. "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Tytuł projektu: ZDALNA SZKOŁA +
Beneficjent: Gmina Kąty Wrocławskie
Całkowita wartość projektu: 74 943,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 74 943,00 zł

Gmina Kąty Wrocławskie wzięła udział w projekcie Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Program jest odpowiedzią na obecną sytuację, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.
Zamknięcie szkół wymusiło stosowania nowych standardów prowadzenia zajęć, nowej metodyki, co w zderzeniu z brakiem wyposażenia odbiorców nauki w sprzęt komputerowy i Internet stwarza wszystkim wiele trudu i kłopotów. Głównym celem programu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia.
Z otrzymanych pieniędzy Gmina Kąty Wrocławskie zakupiła laptopów, które zostały przekazane do Placówek Oświatowych, zgodnie ze zgłoszonym przez Dyrektorów zapotrzebowaniem. Ostatecznym beneficjentem sprzętu zostali uczniowie i nauczyciele, którzy nie mieli możliwości pracy zdalnej w warunkach domowych. Nasza szkoła w ramach projektu otrzymała 15 laptopów, które zostały użyczone uczniom i nauczycielom.
Dokumenty

Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów/nauczycieli - PDF

Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów/nauczycieli (Zdalna Szkoła +) - PDF

Wniosek o użyczenie laptopa - WORD PDF


koronawirus

rekrutacja

kalendarz

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 - 2022 www.sp2katy.pl